NẠO VÉT MƯƠNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2015

NẠO VÉT MƯƠNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2015
Thực hiện kế hoạch của UBND Phường về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2015.
             Thực hiện kế hoạch của UBND Phường về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. Trong tuần qua UBND phường đã chỉ đạo cho các khối phố tổ chức ra quân nạo vét kênh, mương nội đồng  để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Đối với những khối phố có các mương nước ngầm bị lở lấp, UBND phường hỗ trợ kinh phí thuê xe cơ giới để nạo vét. Theo dự báo vụ Hè thu năm nay thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nên lượng nước tưới đang gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Ban kinh tế Phường đã chủ động tham mưu Phương án chống hạn ngay từ đầu vụ.
 

Ảnh: Minh Hải

Tác giả bài viết: Thanh Khôi

Nguồn tin: Phường An Phú