Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
BTV Đảng ủy phường An Phú đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết
         Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ về “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”; Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú đã  xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết vào ngày 24/01/2018. Đến dự và triển khai Nghị quyết có đồng chí Lê Hoài Ngọc – UVBTV Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, tại Hội nghị Đảng viên toàn Đảng bộ đã được nghe toàn bộ các nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biến Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.Tại Hội Nghị Đảng bộ cũng đã tặng hoa và Quà cho 5 đảng viên có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng.

Ảnh: Tặng hoa cho Đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên nhân dịp  03/2

Tác giả bài viết: Ánh Nguyệt

Nguồn tin: Phường An Phú