nhà thép tiền chế bệnh sùi mào gà phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/04/2016 13:52 - Người đăng bài viết: admin


Sáng ngày 14/4/2016, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đến dự Hội nghị Hiệp thương có Ông Nguyễn Ngọc Chuyển – Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường; Ông Nguyễn Văn Trí- Chủ tịch Ủy ban bầu cử;  Ông Nguyễn Thành Lệ- Đảng ủy viên-  Phó Chủ tịch UBND phường; Ông Lê Minh Hải- Đảng ủy viên- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
Tại buổi Hội nghị được nghe ông Đỗ Phan Thịnh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND phường An Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Hội nghị nghe Ông Lê Minh Hải Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để hội nghị thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại  biểu HĐND phường An Phú nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị thảo luận và thống nhất cho 04 ứng cử viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình bản thân không đáp ứng với tiêu chuẩn thứ 3 theo 4 tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Gồm Ông Dương Văn Luyến; Ung Thị Tỉnh; Ông Trần Quốc Huy và Ông Huỳnh Tấn Phố.
Hội nghị đã nhất trí thoả thuận như sau:
- Hội nghị biểu quyết bằng cách giơ tay thống nhất cho 04 vị có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021:
            1. Ông Dương Văn Luyến                 100% (19/19)
            2. Bà Ung Thị Tỉnh                           100% (19/19)
            3. Ông Trần Quốc Huy                      100% (19/19)
            4. Ông Huỳnh Tấn Phố                     100% (19/19)
* Chuyên trách Đảng: 03 người tỷ lệ 7,14%, trong đó: Thường trực Đảng ủy: 02 người; các Ban Đảng: 01 người.
* Chuyên trách HĐND: 01 người tỷ lệ 2,38%, trong đó Thường trực HĐND: 01 người.
* Khối Nhà nước: 10 người tỷ lệ 23,8%, trong đó: Thường trực UBND: 02 người; các ngành: 08 người.
* Chuyên trách Mặt trận và các tổ chức thành viên: 07 người tỷ lệ 16,66%, trong đó: chuyên trách Mặt trận: 02 người, Hội nông dân 01 người; Hội phụ nữ 02 người; Đoàn thanh niên 02 người.
* Tổ chức khác: 21 người tỷ lệ 50%, trong đó:
- Khối phố: 17 người tỷ lệ 40,4%, trong đó: Chi bộ: 05 người (chi bộ An Hà Đông, An Hà Nam, Phú Ân, Phú Sơn, và Phú Trung); Ban nhân dân khối phố: 06 người (khối phố An Hà Trung, An Hà Đông, An Hà Nam, Ngọc Nam, Phú Ân, Phú Sơn); Tổ chức chính trị xã hội khối phố: 07 người (khối phố An Hà Trung, An Hà Nam, Phú Phong, Ngọc Nam, Phú Ân và Phú Sơn).
- Hộ sản xuất kinh doanh và ngành nghề khác: 04 người tỷ lệ 9,52%.
* Về cơ cấu kết hợp:
- Là nữ: 15 người, tỷ lệ 35,7%.
- Là người ngoài Đảng: 05 người, tỷ lệ 11,9%.
- Trẻ tuổi dưới 35 tuổi: 18 người, tỷ lệ 42,8%
- Người tái cử: 14 người, tỷ lệ 33,3%.
Hội nghị biểu quyết bằng cách giơ tay 100% (19/19).


DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN PHÚ, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử)
               
 
   
 
                 
STT                Họ và  Tên Ngày,
tháng,
năm sinh 
Giới
tính
Quê
quán
Dân
tộc 
Tôn
giáo
Nơi ở
hiện
 nay
Nghề
nghiệp,
chức vụ
Nơi
làm
việc
Ngày
vào đảng
(nếu có)
Trình độ hiện nay Là đại biểu
Quốc hội,
 HĐND (nếu có)
Ghi
chú
Giáo dục
phổ
thông
Chuyên môn,
nghiệp vụ
Học hàm,
 học vị
Lý luận
chính
trị
Ngoại
ngữ
1 Nguyễn Minh  Cảnh 24/3/1959 Nam An Phú Kinh Không An Hà Đông Bí thư
 chi bộ
An Phú 4/11/1982 12/12     TC   HĐND  
2 Nguyễn Ngọc  Chuyển 24/8/1966 Nam An Phú Kinh Không Phú Sơn Bí thư
Đảng ủy
An Phú 30/7/1996 12/12 Đại học   CC Anh
văn
HĐND  
3 Nguyễn Viết Công 8/2/1968 Nam An Phú Kinh Không Phú Ân Bí thư
 chi bộ
An Phú 14/7/2001 11/12     SC   HĐND  
4 Nguyễn Thành Cương 2/4/1976 Nam An Phú Kinh Không Ngọc Nam PCT
HĐND
An Phú 9/12/2001 12/12 Đang học ThS   TC Anh
văn
HĐND  
5 Trịnh Ngọc Đông 2/2/1963 Nam Tam Thanh Kinh Không Phú Sơn Bí thư
chi bộ
An Phú 30/8/2009 12/12 Trung cấp   SC      
6 Phạm Xuân Đồng 29/4/1984 Nam An Phú Kinh Không Phú Sơn BT Đoàn
TN
An Phú 30/7/2006 12/12 Đại học   TC Anh
văn
HĐND  
7 Phan Thị Kiều Dung 27/01/1989 Nữ An Phú Kinh Không An Hà Đông Văn phòng
 Đảng ủy
An Phú 30/7/2010 12/12 Trung cấp   SC Anh
văn
   
8 Trương Thị Kiều  Dung 30/01/1976 Nữ An Phú Kinh Không Phú Sơn Chi HT
 Phụ nữ
An Phú   11/12            
9 Phạm Tiến Dũng 24/12/1976 Nam Tam Mỹ Kinh Không An Mỹ Trưởng Công an An Phú 19/2/2003 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
10 Lương Thị Gái 20/8/1979 Nữ An Phú Kinh Không Ngọc Nam Công chức
VP- TK
An Phú 17/11/2001 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
11 Lê Minh Hải 2/1/1984 Nam An Phú Kinh Không An Hà Đông CT
UBMT
An Phú 2/9/2005 12/12 Đang học ĐH   TC Anh
văn
   
12 Trần Tấn Hậu 6/8/1967 Nam An Phú Kinh Không Phú Trung Bí thư
chi bộ
An Phú 23/9/2007 12/12     SC   HĐND  
13 Nguyễn Thị Lệ Hoàng 9/8/1968 Nữ An Phú Kinh Không Phú Ân Chi HT
 Phụ nữ
An Phú   12/12            
14 Trương Cao Hùng 22/7/1982 Nam An Phú Kinh Không An Hà Nam Phó BND An Phú 15/10/2007 12/12 Trung cấp   SC      
15 Nguyễn Thị Hường 3/5/1970 Nữ An Phú Kinh Không Phú Phong Nông An Phú   9/12            
16 Trịnh Quốc Kỳ 22/4/1985 Nam An Phú Kinh Không Phú Sơn Phó BND An Phú 30/9/2011 11/12            
17 Dương Văn  Lạc 2/8/1992 Nam An Phú Kinh Không Phú Phong Nhân viên
 nhà hàng
Nhà hàng
Long phụng
6/7/2015 12/12 Cao đẳng kế toán     Anh
văn
   
18 Nguyễn Thành Lệ 10/10/1982 Nam An Phú Kinh Không Phú Phong PCT
 UBND
An Phú 28/8/2002 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
19 Huỳnh Thị  Linh 29/01/1980 Nữ Điện bàn Kinh Không Phú Phong PCT Hội
Phụ nữ
An Phú 24/4/2013 12/12     SC Anh
văn
   
20 Huỳnh Tấn Lộc 2/1/1978 Nam  An Phú Kinh Không Phú Phong Nông An Phú 6/11/2013 9/12            
21 Ung Như  Lộc 20/10/1970 Nam An Phú Kinh Không An Hà Trung Trưởng BND An Phú 30/9/2008 9/12     SC   HĐND  
22 Trần Quốc Lợi 15/01/1995 Nam An Phú Kinh Không An Hà Trung Nông An Phú   12/12            
23 Đoàn Thị Minh 16/7/1968 Nữ An Phú Kinh Không An Hà Trung Chi HT
 Phụ nữ
An Phú 20/10/2007 12/12     SC   HĐND  
24 Hoàng Văn Nga 15/2/1983 Nam An Phú Kinh Không Phú Sơn CHT
Quân sự
An Phú 22/12/2004 12/12 Cao đẳng
Quân sự
  TC Anh
văn
   
25 Doãn Bá  Ngọc 30/01/1980 Nam An Phú Kinh Không Phú Trung Công chức ĐC-XD An Phú 27/3/2002 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
26 Lữ Thị Ánh  Nguyệt 22/10/1978 Nữ Thăng Bình Kinh Không Phú Sơn UVTV Đảng ủy An Phú 27/10/2003 12/12 Đại học   TC Anh
văn
HĐND  
27 Ung Thị Mỹ  Nhàn 12/4/1985 Nữ An Phú Kinh Không An Hà Trung Cán bộ LĐTB&XH An Phú 24/9/2005 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
28 Nguyễn  Tâm 10/10/1973 Nam An Phú Kinh Không An Hà Đông Trưởng BND An Phú 30/1/2016 10/12            
29 Nguyễn Văn Thi 10/5/1984 Nam An Phú Kinh Không An Hà Đông CHP
Quân sự
An Phú 7/3/2003 12/12 Trung
 cấp
  TC Anh
văn
   
30 Đỗ Phan  Thịnh 2/1/1988 Nam An Phú Kinh Không Ngọc Nam PCT UBMT An Phú 6/8/2010 12/12 Đại học   SC Anh
văn
   
31 Trần Thị  Tho 2/8/1991 Nữ An Phú Kinh Không Ngọc Nam PCT Hội ND An Phú 21/7/2011 12/12 Cao Đẳng   SC Anh
văn
   
32 Nguyễn Văn  Thưởng 8/8/1984 Nam An Phú Kinh Không Ngọc Nam Công chức
TP-HT
An Phú 7/6/2006 12/12 Đại học   TC Anh
văn
HĐND  
33 Nguyễn Ngọc Thùy 10/2/1975 Nam An Phú Kinh Không Phú Ân Trưởng BND An Phú 30/9/2010 10/12     SC      
34 Nguyễn Thị Thủy 20/3/1966 Nữ An Phú Kinh Không Ngọc Nam Chi HT
 Phụ nữ
An Phú   9/12         HĐND  
35 Nguyễn Minh  Tiên 25/12/1986 Nam An Phú Kinh Không An Hà Đông PBT Đoàn TN An Phú 30/9/2010 12/12     SC Anh
văn
   
36 Nguyễn Ngọc  Tín 4/4/1984 Nam An Phú Kinh Không Ngọc Nam Phó
 BND
An Phú 30/5/2006 12/12 Trung
cấp
  SC Anh,
Hàn
   
37 Nguyễn Thị  Trang 16/7/1981 Nữ An Phú Kinh Không Phú Sơn Chủ tịch
Hội phụ nữ
An Phú 28/2/2005 12/12 Đại học   TC Anh
văn
   
38 Nguyễn Văn  Trí 14/4/1975 Nam An Phú Kinh Không An Hà Trung CT UBND An Phú 30/12/2001 12/12 Đại học   TC Anh
văn
HĐND  
39 Nguyễn Thị  Trị 2/3/1967 Nữ An Phú Kinh Không An Hà Nam Chi HT
 Phụ nữ
An Phú 15/10/2007 12/12     SC   HĐND  
40 Nguyễn Thị Vĩ   Tuyết 10/6/1980 Nữ An Phú Kinh Không Phú Trung Buôn bán An Phú 31/8/2013 12/12            
41 Nguyễn Thị Kim  Vang 3/9/1989 Nữ An Phú Kinh Không An Hà Trung Văn thư
 lưu trữ
An Phú 30/8/2010 12/12 Đại học     Anh
văn
   
42 Nguyễn Thanh  Xuân 2/4/1966 Nam An Phú Kinh Không An Hà Nam Trưởng BND An Phú 30/12/1998 12/12 Đại học   SC   HĐND  


 

Ảnh: Minh Hải


 
Tác giả bài viết: Minh Hải
Nguồn tin: Phường An Phú
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Liên kết web

 

Thăm dò ý kiến

Cách thức làm việc của cán bộ viên chức UBND Phường An Phú?

Làm việc rất tốt rất nhiệt tình

Làm việc tương đối tốt và nhiệt tình

Làm việc tạm cho là tốt

Làm việc không hiệu quả không nhiệt tình với người dân

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 42

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 999

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 707776

Công ty hoàng thành
Công ty tnhh dược thảo hoàng thành